KURZ DĚTSKÉ JÓGY V KLECANECH

 

ZÁŘÍ 2024 - LEDEN 2025 

PROČ JE JÓGA DŮLEŽITÁ PRO ZDRAVÝ VÝVOJ DĚTÍ?

 • Není soutěživá - na děti není vyvíjen žádný tlak a mohou tedy nerušeně poznávat samy sebe. Tlaku mají jinde dost
 • Je vhodným doplňkem dynamičtějších sportů - uvolňuje tělo od hlavy až k patě. Pro děti je velmi důležitý všestranný pohyb a není žádoucí zatěžovat jen některé partie svalů.
 • Je také nutné se při pohybu naučit správně dýchat a jóga nabízí dechové zklidnění a tím uvolnění těla i mysli
 • Je hravá - předškoláčci si v ní "hrají" na to, jak si motýl natahuje křídla, co udělá želva když kolem proplouvá žralok, jak se dají tělem předvést zákusky v cukrárně... školní děti si zase "hrají" na dospěláckou jógu, učí se důvěře a vzájemné podpoře cvičením ve dvojicích,  překonávají své obavy... 
 • Je dokázáno, že pravidelné cvičení napomáhá ke správnému držení těla, zlepšuje koordinaci i rovnováhu, rozvíjí soustředění, pevnou vůli i fantazii a vede k lepšímu zvládání stresových situací
 • Posiluje imunitu - systematická práce s tělem, dechem, koncentrací a soustředěním má pozitivní vliv na obranyschopnost organismu. Harmonizované tělo je méně náchylné k onemocnění
 • Příliš aktivní uklidní, unavené povzbudí - příběhy a sestavy v každé lekci v sobě proplétají energická cvičení se zklidňujícími aktivitami, často se "na místě" mění podle aktuální nálady dětské skupiny. Každé dítě si tak najde to, co ho baví a co podvědomě v tu danou chvíli potřebuje 

KLIKNĚTE NA OTÁZKY. NAJDETE TAM VŠECHNY DETAILY KE KURZU A CVIČENÍ 

PRO JAKOU VĚKOVOU SKUPINU JE TENTO KURZ VHODNÝ?

Ideálně 5-8 let. Děti mladší a starší vždy po domluvě! Jde mi hlavně o to, aby to všechny děti přiměřeně bavilo. Lekce probíhají formou hry, což nemusí vyhovovat starším dětem a zahrnujeme i složitější cviky, což zase obtížněji zvládají děti mladší.

JAK SE V LEKCÍCH CVIČÍ?

Každá lekce má své téma, podle něj pak sestavuji cviky, dechovou průpravu, relaxaci a hodně dbáme i na práci s emocemi. Starší děti cvičí i ve dvojicích (je to pro ně zábavnější a učí se vzájemné důvěře), mladším dětem pomáhám, pokud to potřebují. Velmi dbám na to, aby si děti protáhly celé tělo, nepřetěžovali jsme jen určité partie, a aby děti zkoušely nové cviky nebo rozvíjely ty, které už dobře umí. Používáme různé pomůcky pro tvorbu "příběhu" v tématu lekce, ale obecně se spoléháme především na sebe - což je do života praktičtější.

CO KDYŽ MÁ MÉ DÍTĚ POHYBOVÉ NEDOSTATKY, CHODÍ NA FYZIOTERAPII ČI ORTOPEDII?

Jóga je pro tyto děti velmi přínosná! Prošla jsem výcvikem jógy pro děti s vadným držením těla a velmi dbám na to, abychom tyto návyky dále neprohlubovali. Cvičíme tedy nožní klenbu, vzpřímení páteře (proti kulatým zádům, nezdravému stylu sezení), protažení hlavních velkých kloubů (proti x-nohám nebo nohám do O). Velkou prioritu má i posílení středu těla tak, aby to bylo vhodné pro děti tohoto věku (posílení šikmých břišních svalů, sklapovačky tedy NE!)

CO JE DO LEKCÍ POTŘEBA?

Děti potřebují jen vlastní podložku/jógamatku a pohodlné oblečení. Dobře uzavíratelná láhev s pitím je v pořádku.

PROČ JE TOTO UZAVŘENÝ KURZ? A NEMŮŽE MÉ DÍTĚ PŘIJÍT JEN NĚKDY?

Děti mnohem lépe fungují ve skupině, kterou znají. Protože se nesoustředíme jen na fyzické cvičení, ale také vzájemnou relaxaci hravými masážemi či si povídáme o emocích, důvěra mezi dětmi je velmi důležitá.

MRKNĚTE SE, CO SE V MÝCH LEKCÍCH DĚTI UČÍ

Fyzické pozice z jógy upravené podle schopností dětí a také s ohledem na specifické požadavky - posilování středu těla, zádových svalů, podpora nožní klenby a rovnováhy. Důvěra v sebe v pozicích "hlavou dolů"

Hlubokou relaxaci formou rezonancí léčivých nástrojů, hravých masáží a péče jeden o druhého

Dechová cvičení za účelem optimalizace dechu - například práce s míčkem je učí vhodně používat intenzitu dechu (což se pak přelévá i do práce s emocemi), foukání do svíčky zase prodlužuje výdech (což děti úžasně zklidňuje) 

Používáme emoční "barometr", aby si děti uměly nejenom zvědomit své emoce, ale také se naučily jak si je opečovat (např. pokud jsem rozčílený, vím jaký dech mě dokáže zklidnit). Učíme se nastavovat si vlastní hranice, jak v povídání v kruhu, tak ve fyzickém cvičení.

KURZ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

 • 17 lekcí: 11. září 2024 - 29. ledna 2025
  mimo tyto středy: 30.10. (podzimní prázdniny), 18.12., 25.12., 1.1. (vánoce, státní svátky)
 • fakturu obdržíte e-mailem po zaplacení níže (vyplňte jméno dítěte!!). Můžete ji nechat proplatit svou pojišťovnou jako příspěvek na pohybovou aktivitu dítěte
 • středy 16:00 -16:50
  1.patro MŠ Astra Montessori, Dolní Kasárna 766
 • omluvené lekce je možné nahradit v mé dospělácké józe v pondělí tamtéž

VAŠE DÍTĚ BUDE V DOBRÝCH RUKOU 

Jóga a práce s tělem je moje plnohodnotné zaměstnání už spoustu let. 

V Klecanech učím dětskou jógu už 5 let a hodně dětí se mnou pokračuje rok co rok. Jsem členkou České asociace dětské jógy a každoročně se dovzdělávám.

Učím i skupinové lekce jógy pro dospělé a slečny teenky. S klienty pracuji i individuálně a pravidelně pořádám jógově zaměřené víkendy a semináře zdravotního pohybu.

VÍCE O MĚ ZDE

DEJTE DĚTEM DAR JÓGY... 

DO FAKTURY VYPLŇTE JMÉNO DÍTĚTE, POKUD CHCETE NECHAT UHRADIT POJIŠŤOVNOU!!!